İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Rönesans Holding'in vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek Rönesans ve çalışanlarına değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Rönesans bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejilerini oluşturuyor.

Bu stratejilerin hayata geçirilmesi için, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından aşağıdaki süreç ve sistemler uygulanıyor;

Rönesans “en çok çalışılmak istenen” bir kurum olmanın yanı sıra, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir işveren olmanın da önemini biliyor. Birçok sektörde faaliyet gösteren Rönesans Holding, sektöre özgü farklı insan kaynağı gereksinimlerine yanıt veriyor, farklılıklara saygı gösteriyor ve aynı zamanda tüm sektörler için geçerli olan belirli insan kaynakları ilkeleri ve kurumsal değerler ile insan kaynağı çalışmalarını yürütüyor.

Rönesans İnsan Kaynakları İlkeleri