İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Rönesans Holding "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Rönesans Holding için değerlidir.

Rönesans Holding çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Rönesans Holding, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Rönesans Holding, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

Rönesans Holding dünya üzerinde bulunduğu coğrafyalarda emniyetli çalışmalara öncülük etmektedir.

Rönesans Holding’in tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Rönesans Endüstri Tesisleri, ulusal ve uluslararası sanayi tesisleri için mühendislik, tedarik, inşaat ve proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik sadece ekonomik büyümenin alternatif bir yolu değil, aynı zamanda doğal ve parasal kaynakları çevre koruma ve toplumsal kaynaşma için yönetmenin de başka bir yöntemidir. Bir yaşam tarzıdır.

RHI Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alptekin Tizer, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili politikası hakkındaki soruları yanıtladı:

Sürdürülebilirliğin Rönesans Endüstri Tesisleri için anlamı nedir?

Bizim üç öz değerimiz vardır: Bunlar meydan okuma, vaat ve güvendir ve bizim düşünce biçimimizi tanımlarlar. Büyük ölçekli bir şirket olarak en karmaşık projelerde yer alıyoruz. Bu projeler yerel halka ekonomik olanaklar sağlamasına karşın, toplumsal ve çevresel açıdan olumsuz etki yaratma riskine de sahiptir. Biz, sadece şirketimiz ve müşterilerimiz arasında değil, projelerimizde yer alan hissedarlarımız arasında da güveni sürdürecek şekilde, projelerimizi vaatlerimizden taviz vermeden en sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek üzere sürekli bir meydan okumayla karşı karşıyayız.

Bunu elde etmek için neler yapıyoruz?

Sürdürülebilirlik kavramını, en yaygın anlamında (çevre, çalışanlarımız, üçüncü şahıslar, toplumlar ve yerel merciler açısından) kültürel ve operasyonel prosedürlerimize yerleştirmeye çalışıyoruz.

2014 yılında, sürdürülebilirlikle ilgili stratejik konularda çalışmak üzere benim başkanlığımda bir HSE (Health, Safety and Environment - Sağlık, Güvenlik ve Çevre) kurulu oluşturduk. Sürdürülebilir gelişim fikrimiz, büyük oranda bağlılığımıza ve vizyonumuza dayanmaktadır. Projemizde yer alan bütün hissedarlarımızla açık bir diyalog da bizim için önemlidir.

Diğer şeylerin yanı sıra proje yöneticilerimizin kazandığı başarılardan meydana gelen kilit performans göstergelerimizin dışında, şu alanlardaki performansımızı ölçen göstergeleri de dikkate almaktayız:

• Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak

• Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak ve desteklemek

• Çalışanlarımızın ve şirket varlıklarının emniyetini güvence altına almak

• Öz motivasyon ve öz tatmini teşvik ederek, çalışanlarımızın mesleki becerileri ve yetkinliklerini geliştirmek

• “Küresel düşün, yerel hareket et” küresel konseptine sadık kalarak yerel kalkınmaya katkı sağlamak

• Müşterilerimizin gerekliliklerine riayet etmek ve müşteri memnuniyetini desteklemek

• Bir projenin yaşam döngüsü boyunca çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve yönetmek

Kalite Yönetimi

'Rönesans, %1'den az olmak üzere çok düşük bir ret sınırıyla çalışmayı bilen çok sayıda kaynakçı tedarik etmeyi başarmıştır. Rus kaynakçılar çoğu zaman %10'a varan bir ret sınırına sahiptir. Bu faktör de inşaat hızını ciddi ölçüde etkilemektedir, zira hatalar ancak teknolojik süreci son aşamasında düzinelerce kaynak noktası kontrol edildikten sonra bulunabilmekte ve bunları düzeltmek için bütün süreci baştan almamız gerekmektedir.' diyor, SIBUR Yetkili Müdürü Mikhail Karisalov [SIBUR Tobolsk gazetesi:, Mart 2013]

Sürekli kalite iyileştirmesi, RHI'nin inşaat sektöründe rekabet avantajı kazanmasına olanak sağlayan temel faktörlerden biridir.

RHI sadece sistem ve operasyonların en üst düzeyde işlemesini ve ürünün kendisini takip etmeyi değil, aynı zamanda monte edilme, saklanma ve taşınma şeklinin izlenmesi ve güvenilir, tatmin edici, güvenli ve finansal açıdan sağlam olmak gibi belli gereklilikleri ve özellikleri sağlamayı da hedeflemektedir.

Şirketin sloganı “Güven İnşa Ediyoruz” olduğundan, yüksek kalite standartlarını sürdürmek ve şirketin mükemmel itibarını korumak bizim için hayati önem taşımaktadır. Nihai amacımız sıfır sistem kusuruna ulaşmaktır.

Kalite kontrol tedbirlerimiz kalite kontrol organizasyonu; hem şirketin, hem de alt yüklenicilerinin kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilme, belgelenme ve desteklenme yöntemleri (tetkik ve test etme de dahil); yapılacak tetkikler ve düzeltici eylemleri tanımlayan bir protokolü içermektedir.

HSE Yönetimi

"Herkes evine güvenle gitsin”, mesleki sağlık ve güvenlik politikamızın ana fikridir.

Çalışanların sağlık ve güvenliği, RHI'nin mesleki etik algısının temel politikasıdır. Bu yüzden de, tüm operasyon alanlarında iş gücünün sağlık ve emniyetini korumak ve artırmak için uygun bir ortam sağlama ve bu çabaları tüm iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak şirket kültürüne entegre etme yönünde sürekli çaba sarf edilmektedir.

Sağlık ve emniyet yönetimiyle ilgili politikaları ve olası risklere karşı sürekli ihtiyat, RHI'nin çalışanlarına olan bağlılığını kanıtlamakta ve karşılığında da çalışanların şirkete olan sadakatini sürekli olarak güvence altına almaktadır.

Tüm çalışanlara ve alt yüklenicilere sağlık ve emniyet konularında programlı şekilde verilen eğitimlerle, eğitimli ve yetkin bir iş gücünün yanı sıra çalışanların sadece kendilerinin değil, başkalarının da sağlık ve emniyetinden sorumlu olduğu bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

RHI, inşaat, yatırım ve enerji projelerinin çevresel etkilerini inşaat ve operasyon aşamalarında en aza indirmektedir. Gaz emisyonu, katı/sıvı atıklar, enerji ve su tüketimini sürekli olarak izleyerek yeni stratejiler geliştirmektedir.

Rönesans Holding uluslararası LEED (Enerji Çevresel Tasarımda Liderlik - Leadership In Energy and Environmental Design) standartlarını uygulamak için bütün standartlara sahiptir ve Çevre Yönetimi Sisteminde bir uzmanlık sembolü olan ISO 14001 sertifikası vardır. Şirketimiz, projenin her aşamasında çevresel kalite, malzeme kullanımı, su, enerji ve atık yönetimi açısından her zaman sorumlu bir davranış sergilemektedir.

Yerel İçerik

RHI'nin temel politikalarından biri de "Küresel Olarak Yerel" olmaktır.

RHI küresel bir şirkettir. Coğrafi sınırlarımızı genişletirken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde her zaman köklü bir varlık sürdürecek ve çevresinde geliştiğimiz bölge ekonomilerine refah getirmeye çalışacağız. Var olacağımız ülkeleri seçerken çok dikkatli davranırız ve sadece engin bilgi sahibi olduğumuz ülkelerde faaliyet gösteririz. Stratejimiz, en iyi yöntemler ve teknolojiler uluslararası şirkete ait olmak üzere yerel yordamlar ve yerel şirketin derinlemesini ölçek ekonomileriyle birleştirmektir.

Politikamız, iş yaptığımız ve uzun süre kaldığımız her yerde sürdürülebilir bir varlık oluşturmaktır. Müşterilerimize yakın olmamız, projelerinin yerel kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamamız ve bütün stratejik pazarlar hakkında ince bir anlayışa sahip olmamız gerekmektedir. Bu yüzden de, yerel içerik bu avantajları sağlamak için kilit önem taşımaktadır.

Ekonomik aktiviteye katkı sağlamak

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde üretim tesisleri ve geniş tedarikçi ağıyla oluşturduğumuz güçlü varlığımız, bize çok yüksek seviyede yerel içeriğe sahip projeleri üstlenme becerisi kazandırmaktadır. Bu da, ev sahibi ülkenin ekonomisiyle kendi ekonomimiz arasında bir bağ kurmaktadır.

Yerel nüfusu eğitmek ve istihdam etmek

RHI, sahada istihdama öncelik vererek yerel bir işveren olarak kilit bir role sahiptir.

Yerel işe alım, yerel yetecek havuzlarına erişim sağlamak ve Grubun uzmanlığını genişletmek için bir fırsattır. Bu politika, operasyon merkezlerimizle yerel yeteneklerin eğitimi arasında beceri transferine dayanmaktadır. Şirket, Türkmenistan ve Rusya'da kaynak, sanayi elektrik tesisatları ve mekanik montaj alanında eğitim verdiği okullar açmıştır.

Yerel toplumların desteklenmesi

RHI yerel kültürlere saygı göstermeye güçlü şekilde bağlıdır ve toplumların refahını geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır. Yerel toplumlarla çalışırken benimsediğimiz yaklaşım, diyalog ve izana dayanmaktadır.

Rönesans Holding eğitime büyük önem vermektedir ve 2010 yılında öğrencilere burs vermek, ihtiyacı olan çocuklara okul gereçleri ve kitaplar sağlamak ve okullar açmak suretiyle eğitimi destekleyen Eğitim Vakfı'nı kurmuştur. RHI, proje seviyesinde eğitimi desteklemenin yanı sıra proje mahalli çevresindeki okulları ve yetimhaneleri desteklemek suretiyle Rönesans Holding'in vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

“İnsanlar Tarafından” RHI'nin iş politikası olup, insan sermayesini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Üstleniciler her bir çalışanın becerisine ve ekip çalışmasının işbirliği gücüne dayanmaktadır. İnsan sermayesinin yarattığı değeri, RHI'nin büyüme kaynağı olarak görüyoruz. RHI, insan kaynakları yönetimini geliştirmek için insan sermayesi çeken bir şirket kültürü geliştirmektedir.

RHI, sıkı teslim tarihlerine sahip en zorlu projeler için rekabet edebilen dinamik bir şirket olarak tanınmaktadır. Bu da, 30 ve 40'lı yaşlardaki son derece dinamik bir yönetim personeliyle elde edilmektedir.

Gruptaki yöneticileri terfi ettirme ve tutmanın bir yolu, kapsamlı bir eğitim programından geçmektedir. Çeşitli yönetim, mühendislik ve ustalık kursları oluşturulmuştur. Bu kurslar, programlara katılan bireylerin becerilerinin genişletilmesine yardım etmektedir. Aynı zamanda da, projelerimizi hayata geçirmek için kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı genişletmede faydalı olacak yeni beceri ve tekniklerin işlenmesine yardım etmektedir.

RHI yönetimi bu programa duyulan ihtiyacı, iyileştirmeye ihtiyacı olduğuna inandıkları alanları tespit etmek üzere tüm seviyelerdeki çalışanlar arasında anketler yaparak değerlendirmiştir. Kurslar tüm sürekli çalışanlara mesleki gelişim olanağı sunmaktadır.