Kurumsal Yapı

Rönesans Holding çeşitlilik arz eden bir yapıya sahip bir şirketler grubu olarak yapılandırılmıştır. Rönesans Holding’in faaliyet gösterdiği üç alan:

İnşaat

Endüstri Tesisleri

Genel Yapılar

Altyapı

Yatırım ve İmar

Enerji

Gayrimenkul

Sağlık

Eğitim

Rönesans Eğitim Vakfı

TED Rönesans Koleji

RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. müteahhitlik alanında faaliyet gösteren tüm birimlerin ana şirketi konumundadır. Rönesans’ın inşaat alanında faaliyet gösteren şirketleri 20 farklı ülkede iş yapmakta olup segmentlerine ve faaliyet bölgelerine göre yapılandırılmışlardır.

Rönesans Endüstri Tesisleri

2011’den bugüne Rönesans Endüstri Tesisleri petrol ve doğal gaz, petrokimya, enerji, metalürji ve madencilik ve işleme tesislerinin yapımı alanındaki konumunu geliştirmek ve güçlendirmek yönünde hiç durmaksızın çalışmaktadır. Projenin uygulandığı yerin gerektirdiği hallerde Rönesans Endüstri Tesisleri ilgili kardeş firmalarıyla da işbirliği yapabilmektedir.

Rönesans Türkmen

Türkmenistan’da 2008’den beri faaliyet gösteren şirket ülkenin önde gelen faal uluslararası yüklenicilerinden biri olmaktan gurur duymaktadır.

Rönesans MEA

Şirket hızlı bir büyüme süreci içindedir ve Ortadoğu ve Afrika’daki mevcudiyetini artırmaya yönelik ciddi genişleme planlarını kararlılıkla uygulamaktadır.

Halen Irak, Libya, Nijerya, Tanzanya, Gabon ve Gana’da faaliyet göstermektedir.

Yakın dönemde Rönesans Endüstri Tesisleri, Rönesans MEA ile işbirliği içinde Irak ve Nijerya’da gübre fabrikalarına yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirmiş olup, bu stratejik alanda daha büyük bir rol almak için fırsat kollamaktadır.

REC Katar

Şirket Katar’daki faaliyetleri yürütmektedir.

Rönesans Medikal İnşaat A.Ş.

Rönesans Sağlık Yatırım, Rönesans Grubunun sağlık sektöründeki inşaat şirketi olup PPP Projelerinden oluşan bir portföye sahiptir.

Rönesans Sağlık Yatırım, Hastane ve Sağlık Kampüslerinin yanı sıra uygulama aşamasındaki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Psikiyatri Hastaneleri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ile, 1.800.000 metrekareye varan inşaat alanına sahip tesislerde toplam 6.800 yatak kapasitesini 25 yıllık bir süre boyunca Sağlık Bakanlığıyla birlikte işletecektir.

Rönesans Teknik

Rönesans Teknik son derece dinamik bir kuruluş olup, gerek Rönesans Grubunun yatırım projeleri bünyesinde, gerekse üçüncü şahıslar adına yüklenici sıfatıyla iş merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri ve kamu binaları gibi çeşitli gayrimenkul projelerini yürütmektedir. Rönesans Holding’in yatırım kolları ile etkin işbirliği grubun tümü açısından finansal sinerji doğurmuştur.

REC Uluslararası

Şirket kamunun yürüttüğü toplu konut projeleri ile kamu binalarının inşasında faaliyet göstermektedir.