Sürdürülebilirlik

QUALITAS – Kalite Yönetim Portalı

Rönesans Holding grup şirket merkezlerinde ve  şirket bünyesinde yürütülen projelerde, sürekli iyileştirme esasıyla “Kalite Yönetim Sistemi”  kurulur ve kalite çalışmaları bu sistem doğrultusunda ilerletilir.

Qualitas Kalite Yönetim Portalı; Rönesans Holding’in kurumsal bilgi havuzunun oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması amacıyla tasarlanmış web tabanlı bir veri bankasıdır. Holding’e bağlı Şirketlerin ve şirketlere bağlı projelerin Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici İyileştirici Faaliyet (DÖİF) Yönetimi, Risk Yönetimi, Doküman Arşivi, Haftalık Raporlama, Hedeflerin Kontrolü vb. Kalite Yönetim Sistemine (KYS) dair Qualitas Kalite Yönetim Portalı; Rönesans Holding’in kurumsal bilgi havuzunun oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması amacıyla tasarlanmış web tabanlı bir veri bankasıdır. Holding’e bağlı Şirketlerin ve şirketlere bağlı projelerin Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici İyileştirici Faaliyet (DÖİF) Yönetimi, Risk Yönetimi, Doküman Arşivi, Haftalık Raporlama, Hedeflerin Kontrolü vb. Kalite Yönetim Sistemine (KYS) dair belge ve bilgilerine erişimini ve dijital ortamda takip edebilmesini sağlar. Türkçe, İngilizce ve Rusça dil seçenekleri ile kullanım olanağı sağlayan portal, Grup şirketlerinden ve projelerden alınan talepler ve kalite gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu portal, Rönesans’ın “kalite” kapsamında oluşturduğu şirket hafızasının (know-how)  projeler ve çalışan tüm teknik personel arasında aktarılmasını sağlamaktadır.

“Qualitas – Kalite Yönetim Portal”ı, tüm işlemlerin online web yazılımı üzerinden takip edilmesini sağladığı için kağıt ve zaman tasarrufunu da maksimuma çıkarmaktadır.    

En İyi Uygulama “Best Practice” ve Alınan Dersler “Lessons Learned”

Projelerdeki katma değer sağlayan çalışmalar 2017 yılı itibariyle “En İyi Uygulama / Best Practice” ve Alınan Dersler “Lessons Learned” dokümanı olarak kaydedilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar portal üzerinden tüm teknik personelin erişimine açılmaktadır. Best Practice ve Lessons Learned örnekleri, grup şirketleri ve projeler arasında deneyimin / bilginin aktarılmasını sağlamaktadır.

Sertifikalar

  • ISO ISO 9001: 2015 (Sertifikasyonu)

2017’de ISO 9001:2015 standardının yeni versiyonuna geçiş süreçlerini tamamlayarak belgesini yenileyen sektördeki ilk Türk firması oldu. 

  • EN&PED Sertifikasyonları

Rönesans Endüstri Tesisleri, 2021 yılında EN 1090, EN 3834, AD2000, PED2014-68-EU  sertifikaları kapsamında belgelendirilmiştir.

İçerik Yönetim Sistemi

Rönesans Endüstri Tesisleri’nde Merkez ve Projeler için; şirket içerisindeki tüm dokümante bilgi ve çizimlerin yönetimini, muhafazasını ve erişimini sağlayan RNET (Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır. 

Fiziksel arşivi RNET platformuna taşımak için çalışmalara başlanmıştır. 

Proje dokümantasyonu aktif olarak (dokümante bilgi ve çizimlerin tanımlanması, kontrolü, yorumlanması, onaylanması, yayınlanması, takibi, revize edilmesi, muhafazası, iptal edilmesi ve raporlanması faaliyetleri için) Elektronik Doküman Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Kullanılan “Doküman Yönetim Sistemi sayesinde bilgi ve belgelere erişim hızlı ve güvenilir olup, şirketin kurumsal hafızasında muhafaza  edilmektedir.

Eğitim

“En önemli değerimiz kaliteli insan kaynağımızdır”. Bu prensip ile düzenli olarak saha birimleri ve yapım gruplarının katıldığı eğitimler düzenlenmektedir. Bu sayede sistemin verimliliği artarken, kazanılmış tecrübelerin gelişimi ve sürdürülebilirliği de güvence altına alınmaktadır.

Kaliteye Teşvik : Kurum İçi Ödüllendirme

Bugün Rönesans Holding çatısı altında devam eden yaklaşık 30 adet aktif projede, yaklaşık 960 kişilik kalite ekibi, Holding’in prensip ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu konuda rekabeti artırmak ve devamlılığı sağlamak amacıyla Holding, her yıl gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmeyi sürdürmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda seçilen bir projeye ve bir çalışmaya ‘’Rönesans Excellence Awards – REXA Ödülü verilmektedir.

  • REXA – En İyi Proje Kalite Ödülü
  • REXA – En İyi Uygulama Kalite Ödülü
  • REXA – En İyi Birey/Ekip Kalite Ödülü

Kalite Bülteni: Kurum İçi İletişim

Rönesans Holdinge bağlı grup şirketleri ve  kapsamındaki projelerdeki kalite faaliyetlerini içeren ve yılda iki kez yayınlanan ‘’Kalite Bülteni’’ ile projelerdeki kalite farkındalığının artırılması ve bilginin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Düzenli olarak hazırlanan Şirket içi bültenlerle de (RHI – News Letter), kalite alanındaki uluslararası yenilikler, başarılı proje uygulamaları, kullanılan yazılım örnekleri ve bu alandaki makaleler de çalışanlarla paylaşılmaktadır.